Komisia rozhodcov a observerov

Komisia rozhodcov a observerov (KRO) je odborným orgánom Prezídia SZFB. Hlavným poslaním KRO je v rámci svojich kompetencií riadiť oblasť rozhodcov a delegátov a navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa oblasti rozhodcov, delegátov a ďalších oblastí SZFB.

Adresa:
Komisia rozhodcov a observerov, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Predseda Komisie rozhodcov a observerov: 
Jakub Kučera 
tel.: +421 902 095 619 | e-mail: kucera@szfb.sk
Členovia Komisie rozhodcov a observerov:
Ing. Tomáš Juhás 
tel.: +421 904 097 608 | e-mail: juhas@szfb.sk | e-mail: rozhodcovia.vy@szfb.sk
Bc. Jozef Miroslav Riečický 
tel.: +421 904 122 712 | e-mail: riecicky@szfb.sk
Sekretár Komisie rozhodcov a observerov:
Mgr. Peter Zámečník 
tel.: +421 904 212 466 | e-mail: zamecnik@szfb.sk | e-mail: rozhodcovia@szfb.sk

Školenia rozhodcov pre sezónu 2023/2024 - prihlasovací formulár:

https://docs.google.com/forms/d/1USMgxL-wZTrwCuLQ7T7Dsk3s02h4qw-acPH2h8lJ6mE/edit

cena školenia 30€, bližšie informácie o školení obdržia účastníci emailom 7 dní pred školením.

 

Dokumenty:


ROZHODNUTIA