Komisia rozhodcov a observerov

Komisia rozhodcov a observerov (KRO) je odborným orgánom Prezídia SZFB. Hlavným poslaním KRO je v rámci svojich kompetencií riadiť oblasť rozhodcov a delegátov a navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa oblasti rozhodcov, delegátov a ďalších oblastí SZFB.

Adresa:
Komisia rozhodcov a observerov, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Predseda Komisie rozhodcov a obserevrov: 
Milan Burdeľ
tel.: +421 903 629 996 | e-mail: burdel@orava.sk
Členovia Komisie rozhodcov a obserevrov:
Ján Kubaščík
tel.: +421 904 366 980 | e-mail: rozhodcovia.str@szfb.sk | e-mail: kubascik@szfb.sk
Tomáš Juhás
tel.: +421 904 097 608 | e-mail: rozhodcovia.vy@szfb.sk | e-mail: juhas@szfb.sk
Peter Hrivnák
tel.: +421 911 234 256 | e-mail: hrivnak14@gmail.com
Jozef Miloslav Riečický
tel.: +421 904 122 712 | e-mail: riecicky@szfb.sk
Sekretár Komisie rozhodcov a observerov:
Peter Zámečník
tel.: +421 904 212 466 | e-mail: zamecnik@szfb.sk


Dokumenty:


ROZHODNUTIA