Komisia rozhodcov a observerov

Komisia rozhodcov a observerov (KRO) je odborným orgánom Prezídia SZFB. Hlavným poslaním KRO je v rámci svojich kompetencií riadiť oblasť rozhodcov a delegátov a navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa oblasti rozhodcov, delegátov a ďalších oblastí SZFB.

Adresa:
Komisia rozhodcov a observerov, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Predseda Komisie rozhodcov a observerov: 
Jakub Kučera
tel.: +421 902 095 619 | e-mail: kucera@szfb.sk
Členovia Komisie rozhodcov a observerov:
Ján Kubaščík
tel.: +421 904 366 980 | e-mail: kubascik@szfb.sk | e-mail: rozhodcovia.str@szfb.sk
Tomáš Juhás
tel.: +421 904 097 608 | e-mail: juhas@szfb.sk | e-mail: rozhodcovia.vy@szfb.sk
Martin Mesároš
tel.: +421 918 388 466  | e-mail: mesaros@szfb.sk
Jozef Miroslav Riečický
tel.: +421 904 122 712 | e-mail: riecicky@szfb.sk
Sekretár Komisie rozhodcov a observerov:
Peter Zámečník
tel.: +421 904 212 466 | e-mail: zamecnik@szfb.sk | e-mail: rozhodcovia@szfb.sk

Dokumenty:


ROZHODNUTIA