Regionálne rady

Hlavným poslaním RR SZFB je v rámci svojich kompetencií odborne riadiť regionálne súťaže SZFB, navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa oblasti regiónov, ďalej podporovať a vzdelávať kluby za účelom maximálnej podpory ich rozvoja, navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa rozvoja slovenského florbalu a celkovo plniť poslanie, ciele a strategický plán Prezídia SZFB.

Regionálna rada Bratislava:
Predseda Regionálnej rady:
Mgr. Helena Kunšteková
tel.: +421 948 485 636 | e-mail: kunstekova@szfb.sk
Členovia Regionálnej rady:
Vladimír Roziak
tel.: +421 904 884 667 | e-mail: roziak@szfb.sk 
Tomáš Chvála 
tel.: +421 905 666 496 | e-mail: chvala@szfb.sk
Juraj Hvozdík 
tel.: +421 904 848 298 | e-mail: hvozdik@szfb.sk 
Sekretár Regionálnej rady:
Patrik Bulko
tel.: +421 918 418 350 | e-mail: koordinatorzapad@szfb.sk

Regionálna rada Západ:
Predseda Regionálnej rady:
Ivan Piovarči
tel.: +421 905 650 000 | e-mail: piovarci@szfb.sk 
Členovia Regionálnej rady:
Peter Tydlačka
tel.: +421 908 808 435 | e-mail: tydlackapeter@mail.t-com.sk
Marek Bulko 
tel.: +421 xxx | e-mail: xxx
Patrik Bulko
tel.: +421 918 418 350 | e-mail: koordinatorzapad@szfb.sk

Regionálna rada Stred:
Predseda Regionálnej rady:
Mgr. Daniel Baránek
tel.: +421 907 647 791 |e-mail: baranek@uniza.sk
Členovia Regionálnej rady:
Matúš Lakoštík
tel.: +421 910 905 095 | e-mail: zatva90@gmail.com
Anton Kapičák
tel.: +421 917 715 188 | e-mail: kapicak.anton@hern.sk
Ľubomír Ihradský
tel.:  +421 905 641 276 | e-mail: ihradsky@pos.sk
Martin Adamčík
tel.: +421 911 333 629 | e-mail: adamcik.majtin@gmail.com
Sekretár Regionálnej rady:
Peter Vrba
tel.: +421 948 992 329 | e-mail: koordinatorvychod@szfb.sk

Regionálna rada Východ:
Predseda Regionálnej rady:
Mgr. Martin Kopejtko 
tel.: +421 908 973 485 | e-mail: m.kopejtko@centrum.cz
Členovia Regionálnej rady:
Martin Batkovič
tel.: +421 xxx | e-mail: batkovic@senzor.sk
Mgr. Pavol Vrábeľ
tel.: +421 905 692 642 | e-mail: xxx
Tomáš Juhás
tel.: +421 xxx | e-mail: xxx
Ján Motešický 
tel.: +421 xxx | e-mail: xxx
Sekretár Regionálnej rady:
Peter Vrba
tel.: +421 948 992 329 | e-mail: koordinatorvychod@szfb.sk


Dokumenty: