Správanie trénerov

Byť trénerom mládežníckeho družstva je veľkým záväzkom, pretože hlavnou úlohou trénera je nielen postupne rozvíjať schopnosti všetkých hráčov, ale taktiež upevňovať pozitívne charakterové vlastnosti detí a vytvárať pevné puto k športu.

Žiaľ, ešte stále existujú tréneri, u ktorých sa zdá, že trénujú skôr pre víťazstvo a to za každú cenu. Je na kluboch aby takýchto trénerov pri svojich mládežníckych družstvách nemali. Súťaže najmladších florbalistov organizované Slovenským zväzom florbalu sú vedené bez vyhodnocovania výsledkov družstiev aj jednotlivcov. Namiesto sčítania víťazstiev a gólov sa tak tréneri aj samotní hráči môžu zamerať na to najdôležitejšie – naučiť sa prežívať radosť z hry samotnej.

Nižšie uvádzame dôležité odkazy malých florbalistov pre trénerov.

Vážené trénerky a tréneri!

  • Chceme hrať všetci!
  • Keď niečo pokazíme, nekričte na nás. Nekazíme nič úmyselne!
  • Nie sme hotoví dospelí hráči a v súčasnosti sa všetko ešte len učíme!
  • Berieme Vás ako svoj vzor a vy nás považujte za partnerov!
  • Nehovorte nám, čo máme robiť, chceme sa naučiť rozhodovať sami!
  • Chceme hrať kreatívne a pre radosť z hry!
  • Pýtajte sa nás, prečo sme to, či ono spravili, nech sa učíme premýšľať o hre!
  • Chceme sa všetko učiť trpezlivo a postupne!