Matrika

Oddelenie Matriky SZFB vybavuje všetky žiadosti jednotlivých uchádzačov o členstvo do SZFB, registráciu klubov do SZFB, registráciu hráčov do klubov SZFB, zmeny v klubovej príslušnosti jednotlivých hráčov registrovaných kluboch SZFB v rámci Slovenského florbalového zväzu. 

Matrika SZFB žiadosť neprejedná, ak neboli požadované poplatky v zmysle predpisov uhradené a pripísané na účet SZFB (potrebné poslať sken dokladu o úhrade). Matrika SZFB prerokuje vaše žiadosti až po pripísaní požadovanej platby na účet SZFB, a to v najkratšej možnej dobe, najdlhšie však do 7 pracovných dní od jej obdržania. 
 
Ak žiadate Matriku SZFB o expresné vybavenie vašich žiadostí, uveďte do predmetu vášho mailu "EXPRES". Takúto žiadosť Matrika SZFB vybaví po pripísaní finančných prostriedkov na účet SZFB (potrebné poslať sken dokladu o úhrade).


Adresa:
Matrika, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontaktné údaje:
tel.: +421 940 622 155 | e-mail: matrika@szfb.sk
Úradné hodiny:
pondelok - štvrtok 8:00 - 15:30, piatok 8:00 - 13:00

Dokumenty: