Matrika

Oddelenie Matriky, Matričný úsek SZFB vybavuje všetky žiadosti jednotlivých uchádzačov o členstvo do SZFB, registráciu klubov do SZFB, registráciu hráčov do klubov SZFB, zmeny v klubovej príslušnosti jednotlivých hráčov registrovaných kluboch SZFB v rámci Slovenského florbalového zväzu. 

Matričný úsek SZFB sa žiadosťou nebude zaoberať, pokiaľ nebudú požadované poplatky v zmysle predpisov uhradené a pripísané na bankový účet SZFB. Po pripísaní poplatkov na bankový účet SZFB, Matričný úsek SZFB prerokuje žiadosť počas úradných hodín, a to v čo možnej najkratšej dobe, najneskôr však do 7 pracovných dní od jej obdržania (posielať sken dokladu o úhrade, ak nebude zriadená platobná brána cez ISF).

Ak žiadate Matričný úsek SZFB o EXPRESNÉ VYBAVENIE ŽIADOSTI, uveďte do predmetu Vašej správy "EXPRES". Matričný úsek SZFB Vašu "EXPRES" žiadosť takto neprehliadne. Matričný úsek SZFB Vašu "EXPRES" žiadosť prioritne vybaví počas úradných hodín, a to po pripísaní finančných prostriedkov na účet SZFB (posielať sken dokladu o úhrade, ak nebude zriadená platobná brána cez ISF).

Matričný úsek SZFB všetky iné žiadosti, ako príklad opätovná registrácia hráča do SZFB (bezplatná), zrušenie registrácie hráča v klube (bezplatná), alebo potvrdenie medzinárodného transferu hráča (bezplatná, ak sa nejedná o EXPRES žiadosť), prerokuje počas úradných hodín, a to v čo možnej najkratšej dobe, najneskôr však do 7 pracovných dní od jej obdržania.

Ak žiadate Matričný úsek SZFB o EXPRESNÉ VYBAVENIE ŽIADOSTI medzinárodného transferu hráča, uveďte do predmetu Vašej správy "EXPRES MEDZINÁRODNÝ TRANSFER HRÁČA". Matričný úsek SZFB Vašu "EXPRES" žiadosť takto neprehliadne. Matričný úsek SZFB Vašu "EXPRES" žiadosť prioritne vybaví počas úradných hodín, a to po pripísaní finančných prostriedkov na účet SZFB (posielať sken dokladu o úhrade).

Pokiaľ možno všetky záležitosti riešiť telefonicky alebo e-mailom, v prípade nutnosti osobnej návštevy, túto návštevu najskôr dohodnúť. 


Adresa:
Matrika, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontaktné údaje:
tel.: +421 940 622 155 | e-mail: matrika@szfb.sk
Úradné hodiny:
pondelok nestránkový deň, utorok - štvrtok 8:00 - 15:00, piatok 8:00 - 13:00 

V prípade nutnosti osobnej návštevy počas úradných hodín, túto návštevu najskôr dohodnúť e-mailom. 

Dovolenka:
od xx.xx.20xx do xx.xx.20xx

Dokumenty: