Podpora klubov

Od svojho zvolenia vedenie Slovenského zväzu florbalu pripravilo pre kluby množstvo aktivít smerujúcich k podpore klubov a slovenského florbalu. Doteraz schválená celková hodnota podpory pre kluby sa pohybuje vo výške viac ako 215000 €. Okrem nižšie spomenutých projektov pripravil Slovenský zväz florbalu pre svojich členov aj ďalšie možnosti pomoci, napr. pre novovznikajúce kluby a družstvá, v oblasti rozhodcov, trénerov i štartovného v novej sezóne 2021/22.