Podpora klubov

Od svojho zvolenia vedenie Slovenského zväzu florbalu pripravilo pre kluby množstvo aktivít smerujúcich k podpore klubov a slovenského florbalu. Podpora sa týka takmer všetkých riadnych členov - od novovzniknutých klubov až po kluby hrajúce najvyššie súťaže.

Na tejto stránke nájdete prehľad jednotlivých podpôr aj s alokovanou sumou určenou pre konkrétny program podpory. Mnohé podpory sú automaticky udeľované a nie je potrebné o ne žiadať.