Nový klub

Nižšie nájdete kompletné informácie potrebné  k prihláseniu sa nového klubu do SZFB. Pozorne si preštudujte tieto materiály a ak budete mať akékoľvek otázky veľmi radi Vám ich zodpovieme na mailovej adrese info@szfb.sk.

Ako prihlásim svoj klub do SZFB?
Veľmi jednoducho, stačí vyplniť "PRIHLÁŠKA DO SZFB [Riadny člen / Pridružený člen] (pdf)" a "EVIDENČNÁ KARTA ORGANIZÁCIE (pdf)", ktoré spolu s fotokópiou Vašich platných stanov, alebo obchodnej zakladateľskej listiny žiadateľa, potvrdené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, zašlete poštou SR na adresu SZFB. Po spracovaní prihlášky a založení nového klubu v štruktúre SZFB Vám, bude matričným úsekom zaslaný potvrdzujúci e-mail spolu s prijímacím listom o prijatí do SZFB. Vyplneniu evidenčnej karty venujte pozornosť, pretože tým určujete splnomocnencov - osoby, ktoré budú mať za Váš klub právo konať a podpisovať príslušné žiadosti alebo formuláre. Každý nový klub musí mať svoju právnu subjektivitu, ktorá je potvrdená stanovami klubu. Akých súťaží sa ako nový klub budeme môcť zúčastniť?


SZFB organizuje typy ligových súťaží :

- Celoštátne; 
- Regionálne; 
- Pohárové;

V ligových súťažiach je dôležité, v akej vekovej kategórii budú družstvá Vášho klubu pôsobiť. Rozdelenie vekových kategórií pre aktuálne sezóny nájdete v Súťažných smerniciach a dokumente upravujúci vek štartu hráča za danú kategóriu. Nastupovanie hráčov za rôzne družstvá a vekové kategórie upravuje Súťažný poriadok SZFB

Ako sú súťaže organizované?

Najvyššej súťaže sa organizujú celoštátne a sú riadené Ligovou komisiou SZFB. Nižšie súťaže a tiež všetky mládežnícke súťaže riadia regionálne zväzy. SZFB je rozdelené na štyri regióny, kde príslušný sekretariát riadi svoje regionálne súťaže.

S kým budeme v priebehu súťaží komunikovať?
Komunikácia so SZFB je jednoduchá a rieši sa prostredníctvom sekretariátu SZFB, alebo príslušným krajským sekretariátom. V prípade odborných dotazov a otázok, je potrebné kontaktovať príslušnú komisiu, ktorá Vám pomôže.

Ako sa prihlasuje do súťaží?
Do súťaží sa prihlasuje vždy po skončení súťažného ročníka. Celoštátne prihlasovanie prebieha v mesiaci máj, jún, kedy sa súťaže zaradia do súťažného kalendára. Regionálne prihlasovanie prebieha v mesiaci august, september, kedy sa súťaže zaradia do súťažného kalendára.Vždy pred prihlasovaním klubov do súťaží všetkým rozosielame pokyny a informácie na novú sezónu mailom. Nové kluby potom majú do začiatku súťaže dosť času, aby svojich hráčov zaregistrovali a splnili podmienky pre danú súťaž.

 

Ako sa registrujú hráči?
Každý hráč , tak ako v iných športoch, musí byť členom SZFB a zaregistrovaný v klube. Členstvo v SZFB a registrácia do klubu sa vykonáva u matričnej komisie SZFB (rovnaká adresa ako SZFB) pomocou tlačiva "PRIHLÁŠKA DO SZFB [Individuálny člen] (pdf)". Žiadosti o registráciu do SZFB je možné vykonávať kedykoľvek počas roka, neodporúčame a zároveň Vás žiadame, aby ste nenechávali žiadosti o registráciu do SZFB na obdobie august - október, kedy je matričný úsek preťažený. Upozorňujeme, že na vybavenie žiadosti je stanovená doba od dňa doručenia.

Aké ďalšie požiadavky musia nové florbalové kluby spĺňať?
Snažíme sa udržať florbal pre všetky kluby čo najjednoduchšie, ale medzi základné povinnosti patrí:

Každý klub musí mať vyškoleného svojho vedúceho družstva, ktorý vyškolí potrebný počet vedúcich družstiev pre svoje družstvá podľa predpisu. Školenie trvá zhruba jedno popoludnie a sekretár sa na ňom dozvie všetky dôležité veci pre fungovanie družstva v súťaži. Preberajú sa najmä náležitosti okolo fungovania a používania florbalového systému, organizovanie turnajov, zaisťovanie hál, vyplňovanie zápisov o stretnutí atď. Školenie zaisťuje sekretariát a prebieha v mesiacoch august až september. 

Pre istotu Vás, už na začiatku upozorňujeme, že v súťažiach SZFB je možné používať len vybavenie (florbalky, brankárske masky, bránky, mantinely), ktoré majú správnu certifikáciu. Tou správnou certifikáciou je značka medzinárodnej florbalovej federácie (IFF) vo forme nálepky (napr. na florbalke tesne nad čepeľou). Preto pri nákupe florbalového tovaru si dávajte pozor, že kupované vybavenie túto certifikáciu naozaj má.

Záverečné pokyny:
Všetky informácie súvisiace s evidenciou klubov a členstvom v SZFB nájdete v platných legislatívnych predpisoch na našich internetových stránkach www.szfb.sk. Príslušné tlačivá, ktoré budete potrebovať sú voľne k stiahnutiu TU.


Prajeme Vám čo najviac florbalových úspechov. Ako sme napísali už v začiatku, neváhajte sa obrátiť na nás s akýmkoľvek dotazom na mailovej adrese info@szfb.sk.