Pre médiá

Kontakty:
Pavol Popovec

PR manažér slovenského florbalu
tel.: +421 948 629 550 | e-mail: media@szfb.sk