Stanovy

Stanovy SZFB je organizačný predpis upravujúci vnútornú organizáciu národného športového zväzu, meno, sídlo, majetok, orgány, práva členov a iné otázky vyplývajúce z právnej úpravy alebo rozhodnutia iného orgánu.