Venuj 2% z daní

Venuj 2% z dane a podpor slovenský mládežnícky florbal
Slovenský zväz florbalu si dovoľuje osloviť všetkých priateľov a fanúšikov florbalu, aby venovali 2 % zo svojich daní na podporu rozvoja mládežníckeho florbalu na Slovensku. Príspevok 2% z Vašich daní by dokázal aspoň z časti podporiť naše mládežnícke projekty, ktoré sú pre Vaše deti. Spoločnými silami pritiahnime deti od počítačov a televízii na ihrisko, aby mali radosť z pohybu a hry.


Údaje pre poukázanie 2% z daní:
Slovenský zväz florbalu
Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO: 31795421
Právna forma: občianske združenie
 

Dôležité termíny:
31. marec 2021
Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby (podnikateľov, živnostníkov). Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní je súčasťou daňového priznania.
30. apríl 2021
Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).


Postup na poukázanie 2% dane: 
Ako poukázať 2% - zamestnanci 
Ako poukázať 2% - fyzické osoby 
Ako poukázať 2% - právnické osoby

 

Tlačivá:
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

Ostatné tlačivá na poukázanie % z daní 

 

Fyzické aj právnické osoby môžu podľa legislatívy Slovenskej republiky venovať každý rok dve percentá z dane z príjmu pre mimovládne organizácie. Slovenský zväz florbalu sa uchádza o túto formu podpory a váži si všetky finančné príspevky jednotlivcov aj firiem. Peňažné prostriedky budú použité na rozvoj mládežníckeho florbalu na Slovensku.


ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU