Ligová komisia

Ligová komisia SZFB (LK SZFB) je odborným orgánom prezídia SZFB. Hlavným poslaním (úlohou) komisie je v rámci svojich kompetencii riadiť súťaže SZFB v rozsahu celoštátnych súťaží, regionálnych súťaží, usmerňovať regionálne rady SZFB pri riadení nižších súťaží a navrhovať vhodné opatrenia týkajúce sa týchto i ďalších oblastí SZFB podľa Súťažného poriadku SZFB, platnej legislatívy SZFB.

Adresa:
Ligová komisia, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Predseda Ligovej komisie:
Oto Divinský
tel.: +421 908 979 442 | e-mail: divinsky@szfb.sk
Členovia Ligovej komisie:
Patrik Bulko
tel.: +421 918 418 350 | e-mail: koordinatorzapad@szfb.sk
Peter Vrba
tel.: +421 948 992 329 | e-mail: koordinatorvychod@szfb.sk 
Ivan Piovarči
tel.: +421 905 650 000 | e-mail: piovarci@szfb.sk 
Ján Kubaščík
tel.: +421 904 366 980 | e-mail: kubascik@szfb.sk
Sekretár Ligovej komisie:
Miroslav Bukviš
tel.: +421 903 426 550 | e-mail: lkszfb@szfb.sk

Dokumenty LK SZFB:


ROZHODNUTIA