Vzdelávanie rozhodcov

Komisia rozhodcov a observerov SZFB spúšťa registráciu na školenia rozhodcov pre budúcu sezónu 2023/2024

Prihlasovací formulár: Školenia rozhodcov SZFB 2023/2024

Prihlásení účastníci obdržia všetky potrebné informácie 7 dní pred konaním samotného školenia.

Termíny:

termín online školenia - 03.10.2023 - Utorok v čase 20:00 na platforme Microsoft Teams

 

https://forms.gle/ph3FgjSPZ8meZs9Z7

 

 

Poplatok za odbornú prípravu vrátane licenčného poplatku je 30€.

 

Poplatok je potrebné uhradiť na účet IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 s variabilnym symbolom 4912023024  a do poznámky meno uchádzača o licenciu.

Poplatok nie je možné platiť na mieste.

Podľa zákona o športe je potrebné aby ste nám dodali najneskôr do 30.8.2023 výpis z registra trestov (na pošte vám to vystavia, alebo cez eslovensko sa to dá riešiť) v prípade, že ste 18. ročný alebo starší. 

V prípade, že máte pod 18. rokov potrebujeme čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podpísane zákonným zástupcom. 

Je možné to dodať fyzicky na SZFB alebo mailom na túto adresu : zamecnik@szfb.sk