Organizácia zápasov v zmysle Covid automatu

V súvislosti s aktuálne zhoršujúcou sa epidemickou situáciou na Slovensku vypracovala Ligová komisia SZFB odporúčanie v akom režime organizovať hromadné podujatia (zápasy/ turnaje) v rôznych stupňoch (farbách) Covid automatu tak, aby boli dodržané aktuálne platné nariadenia/vyhlášky ÚVZ SR a zároveň zachovaný princíp fair-play. Na základe komunikácie LK SZFB a členov Prezídia SZFB bude o tomto odporúčaní hlasovať Prezídium SZFB.

Organizácia zápasov v zmysle Covid automatu (tabuľka)

Športový Covid automat