Komisia reprezentácie a medzinárodného rozvoja

Komisia reprezentácie a medzinárodného rozvoja (KRMR) je odbornou komisiou Prezídia SZFB. Jej poslaním je v rámci svojich kompetencií odborne riadiť oblasť reprezentácie a navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa oblasti reprezentácie. Súčasne navrhuje opatrenia a projekty slúžiace k rozvoju medzinárodného florbalu. 

Adresa:
Komisia reprezentácie a medzinárodného rozvoja, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Predseda Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja: 
Juraj Matejka
tel.: +421 903 945 335 | e-mail: matejka@szfb.sk
Členovia Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja:
Teodor Turay
tel.: +420 744 665 996 | e-mail: turay@szfb.sk
Peter Klapita
tel.: +421 910 800 170 | e-mail: klapita@szfb.sk
Katarína Klapitová
tel.:  +41 78 795 93 95  | e-mail: klapitova@szfb.sk
Sekretár Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja:
Juraj Kašuba
tel.: +421 919 295 914 | e-mail: kasuba@szfb.sk


Dokumenty: