Tlačivá

Tu nájdete všetky dôležité  tlačivá. Potrebné tlačivá sa nachádzajú pod jednotlivými odkazmi. 

 

Prihlášky do SZFB:                                                                        

Prihláška do SZFB - Riadny člen / Pridružený člen (pdf)

Evidenčná karta organizácie (pdf)

Prihláška do SZFB - Individuálny člen (pdf)

 

Tlačivá pre organizácie:

Žiadosť o zmenu splnomocnencov klubu (pdf)

Žiadosť o vystúpenie organizácie zo SZFB (pdf)

Žiadosť o ukončenie klubovej príslušnosti (pdf)

Žiadosť o kategorizáciu športovej haly (pdf)

Zoznam vyškolených vedúcich družstiev (pdf)

Vedúci družstva - test (pdf)

 

Tlačivá pre hráčov:

Žiadosť o transfer hráča (pdf)

Žiadosť o predĺženie licencií hráčov (pdf)

Žiadosť o ukončenie klubovej príslušnosti (pdf)

Hromadná žiadosť o ukončenie klubovej príslušnosti (pdf)

Žiadosť o štart hráča o dve kategórie vyššie (pdf)

 

Prihlášky do celoštátnych, regionálnych a turnajových súťaží:

Prihláška do súťaží SZFB (pdf)

Prihláška na ToPp SZFB (pdf)

Prihláška na M-SR SZFB (pdf)

Prihláška na KvJEX SZFB (pdf)

Prihláška na KvM1 SZFB (pdf)

Prihláška na KvU15D SZFB (pdf)

 

Prihlášky klubov uchádzať sa o organizáciu: 

Prihláška klubov uchádzať sa o organizáciu ToPp a MSR SZFB (pdf)

Prihláška klubov uchádzať sa o organizáciu KvJEX a KvM1 SZFB (pdf)

Prihláška klubov uchádzať sa o organizáciu KvU15D SZFB (pdf)

 

Tlačivá pre rozhodcov, delegátov a členov SZFB:

Hromadné vyúčtovanie služobnej cesty (pdf)

Dohoda pre použitie motorového vozidla - platné do 31.05.2020 (pdf)

Dohoda pre použitie motorového vozidla - platné od 01. 06. 2020 (pdf)

Vyúčtovanie predavku (pdf)

 

Tlačivá pre RD a komisie SZFB:

Predbežný rozpočet akcie (pdf)

Predbezny rozpocet akcie (xls)

Vyúčtovanie preddavku / akcie (pdf)

Vyuctovanie preddavku / akcie (xls)

 

Zápisy o stretnutí:  

Zápis o stretnutí (pdf)

Pokyny pre vyplňovanie Zápisu o stretnutí (pdf)

Zjednodušený Zápis o stretnutiach (pdf)

Pokyny pre vyplňovanie zjednodušeného Zápisu o stretnutiach (pdf)