Povinné zverejňovanie

Povinne zverejňované údaje v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Zverejňované údaje právneho charakteru

Zverejňované údaje ekonomického charakteru

Zverejňované údaje finančného charakteru

Zverejňované údaje evidenčného charakteru