Komisia rozvoja a regionálneho florbalu

Komisia rozvoja a regionálneho florbalu SZFB (KRF SZFB) je odborným orgánom prezídia SZFB. Poslaním komisie je zabezpečenie rozvoja florbalu na úrovni vrcholovej aj amatérskej, rozvoj a profesionalizácia klubov a ich činnosti a zvyšovanie záujmu širokej verejnosti o florbal, s dôrazom na rozvoj florbalu v regiónoch s nerozvinutou florbalovou infraštruktúrou. Dôležitou úlohou komisie je svojou odbornosťou pomáhať napĺňať ciele SZFB.  

Adresa:
Komisia rozvoja a regionálneho florbalu, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Predseda Komisie rozvoja a regionálneho florbalu:
Roman Cibik
tel.: +421 948 566 233 | e-mail: cibik@szfb.sk
Členovia Komisie rozvoja a regionálneho florbalu:
Eduard Szabo
tel.:  +421 911 123 383 | e-mail: szaboe@szfb.sk
Adrián Szabo
tel.: +421 911 494 631 | e-mail: szaboa@szfb.sk
Michaela Krivulčíková
tel.: +421 918 598 558 | e-mail: krivulcikova@szfb.sk
Člen a sekretár Komisie rozvoja a regionálneho florbalu:
Peter Zámečník
tel.: +421 904 212 466 | e-mail: zamecnik@szfb.sk

Dokumenty KRF SZFB: