Predpisy súťaží

Predpisy súťaží upravujú základné propozície, podmienky a povinnosti účasti v súťažiach.