Školské súťaže

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo od školského roka 2021/22 novú koncepciu školského športu. Školské športové súťaže budú rozdelené do siedmich kategórií. Najvyššou "A" kategóriou sú celonárodné školské súťaže, kde bolo vybraných zopár hlavných športov. Florbal sa zaradil do tejto úzkej skupiny športov spoločne s futbalom, volejbalom, plávaním, atletikou, basketbalom a vybíjanou.
Pod krídlami Slovenského zväzu florbalu sa v školskom roku 2021/22 otvoria tri podujatia: SUPER FLORBAL CUP, SUPER FLORBAL KIDS a SUPER FLORBAL KIDS - Florbalové zručnosti.

Dôležité kontakty SZFB:
Hlavný koordinátor SZFB: Miroslav Kunštek | tel.: +421 940 622 155 | e-mail: skolskesutaze@szfb.sk
Asistent hlavného koordinátora SZFB: Dárius Siheľský | tel.: +421 918 363 968, e-mail: skolskesutaze@szfb.sk
Bratislavský kraj: Miroslav Kunštek | tel.: +421 940 622 155 | e-mail: skolskesutaze@szfb.sk
Trnavský kraj: Peter Zámečník | tel.: +421 904 212 466, e-mail: zamecnik@szfb.sk
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj: Patrik Bulko |  tel.: +421 918 418 350, e-mail: koordinatorzapad@szfb.sk
Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj: Dárius Siheľský | tel.: +421 918 363 968, e-mail: skolskesutaze@szfb.sk
Prešovský kraj, Košický kraj: Lukáš Vrábeľ | tel.: +421 948 992 329, e-mail: koordinatorvychod@szfb.sk

Prihlasovanie do školských súťaží, turnajov a zručností SZFB:
SUPER FLORBAL CUP: prihlasovanie cez sutaze.skolskysport.sk do 30. septembra 2021;
SUPER FLORBAL KIDS: prihlášku je potrebné poslať e-mailom do 28. februára 2022 na adresu: skolskesutaze@szfb.sk;
SUPER FLORBAL KIDS - Florbalové zručnost: prihlášku je potrebné poslať e-mailom do 28. februára 2022 na adresu: skolskesutaze@szfb.sk.

Dôležité linky pre školské súťaže SZFB:
Školský šport (ŠKŠ)
Súťaže školský šport (SŠKŠ)