Školské súťaže

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo od školského roka 2021/22 novú koncepciu školského športu. Školské športové súťaže budú rozdelené do siedmich kategórií. Najvyššou "A" kategóriou sú celonárodné školské súťaže, kde bolo vybraných zopár hlavných športov. Florbal sa zaradil do tejto úzkej skupiny športov spoločne s futbalom, volejbalom, plávaním, atletikou, basketbalom, stolným tenisom, bedmintonom a vybíjanou.
Pod krídlami Slovenského zväzu florbalu sa v školskom roku 2021/22 otvoria podujatia: SUPER FLORBAL POHÁR, SUPER FLORBAL DETI, SUPER FLORBAL DETI - Florbalové zručnosti a SUPER FLORBAL DETI - Medzinárodný deň florbalu.

Dôležité kontakty SZFB:
Hlavný koordinátor SZFB: Miroslav Kunštek | tel.: +421 940 622 155 | e-mail: skolskesutaze@szfb.sk
Asistent hlavného koordinátora SZFB: Dárius Siheľský | tel.: +421 918 363 968, e-mail: skolskesutaze@szfb.sk
Bratislavský kraj: Miroslav Kunštek | tel.: +421 940 622 155 | e-mail: skolskesutaze@szfb.sk
Trnavský kraj: Peter Zámečník | tel.: +421 904 212 466, e-mail: zamecnik@szfb.sk
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj: Patrik Bulko |  tel.: +421 918 418 350, e-mail: koordinatorzapad@szfb.sk
Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj: Dárius Siheľský | tel.: +421 918 363 968, e-mail: skolskesutaze@szfb.sk
Prešovský kraj, Košický kraj: Lukáš Vrábeľ | tel.: +421 948 992 329, e-mail: koordinatorvychod@szfb.sk

Prihlasovanie do školských súťaží, turnajov, zručností a akcií SZFB:
SUPER FLORBAL POHÁR: prihlasovanie cez sutaze.skolskysport.sk do 15. marca 2022;
SUPER FLORBAL DETI: prihlášku je potrebné poslať e-mailom do 31. marca 2022 na adresu: skolskesutaze@szfb.sk;
SUPER FLORBAL DETI - Florbalové zručnosti: prihlášku je potrebné poslať e-mailom do 31. marca 2022 na adresu: skolskesutaze@szfb.sk;
SUPER FLORBAL DETI - Medzinárodný deň florbalu: dobrovoľná akcia dňa 12.04.2022, fotografiu alebo krátke video zverejníte na svojej školskej web alebo fb stránke, použiť #medzinarodnydenflorbalu.

Dôležité linky pre školské súťaže SZFB:
Školský šport (ŠKŠ)
Súťaže školský šport (SŠKŠ)