Kontrolné orgány

Kontrolnými orgánmi v zmysle Stanov Slovenského zväzu florbalu sú:

  • Kontrolór
  • Volebná komisia