Obecná športová hala v Radoli

Adresa: Pod Mokrým 344, 023 36 Radoľa
E-mail: starosta@radola.sk

Telefón: +421 903 265 776
Webová stránka: http://www.radola.sk