Spojená škola Prešov

Adresa: Ľudmily Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
E-mail: info@spojenaskola.sk