Organizačná štruktúra SZĽH

 • Konferencia
 • Prezídium
 • Prezident
 • Kontrolné orgány
  • Kontrolór
  • Revízna komisia
  • Volebná komisia
 • Orgány zabezpečenia spravodlivosti
  • Disciplinárna komisia
  • Arbitrážna komisia
  • Odvolacia komisia
 • Administratívne orgány
  • Generálny sekretár
  • Sekretariát
  • Regionálne rady
  • Odborné komisie
  • Komisie ad hoc, panel expertov a pracovné skupiny