Regionálna rada Bratislava

Hlavným poslaním RR Bratislava SZFB je v rámci svojich kompetencií odborne riadiť regionálne súťaže SZFB v Bratislavskom kraji, navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa oblasti regiónov, ďalej podporovať a vzdelávať kluby za účelom maximálnej podpory ich rozvoja, navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa rozvoja slovenského florbalu a celkovo plniť poslanie, ciele a strategický plán Prezídia SZFB.

Poštová adresa:
RR Bratislava SZFB, Ing. Patrik Bulko, PhD., Bottova 856/54, 018 41 Dubnica nad Váhom
Predseda Regionálnej rady:
Mgr. Helena Kunšteková
tel.: +421 948 485 636 | e-mail: kunstekova@szfb.sk
Členovia Regionálnej rady:
Vladimír Roziak
tel.: +421 904 884 667 | e-mail: roziak@szfb.sk 
Tomáš Chvála 
tel.: +421 905 666 496 | e-mail: chvala@szfb.sk
Juraj Hvozdík 
tel.: +421 904 848 298 | e-mail: hvozdik@szfb.sk
Sekretár Regionálnej rady:
Patrik Bulko
tel.: +421 918 418 350 | e-mail: koordinatorzapad@szfb.sk

Dokumenty: