Regionálna rada Stred

Hlavným poslaním RR Stred SZFB je v rámci svojich kompetencií odborne riadiť regionálne súťaže SZFB v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa oblasti regiónov, ďalej podporovať a vzdelávať kluby za účelom maximálnej podpory ich rozvoja, navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa rozvoja slovenského florbalu a celkovo plniť poslanie, ciele a strategický plán Prezídia SZFB.

Poštová adresa:
RR Stred SZFB, Peter Vrba, Európska trieda 9, 040 13 Košice
Predseda Regionálnej rady:
Mgr. Daniel Baránek
tel.: +421 907 647 791 |e-mail: baranek@uniza.sk
Členovia Regionálnej rady:
Matúš Lakoštík
tel.: +421 910 905 095 | e-mail: zatva90@gmail.com
Anton Kapičák
tel.: +421 917 715 188 | e-mail: kapicak.anton@hern.sk
Ľubomír Ihradský
tel.:  +421 905 641 276 | e-mail: ihradsky@pos.sk
Martin Adamčík
tel.: +421 911 333 629 | e-mail: adamcik.majtin@gmail.com
Sekretár Regionálnej rady:
Peter Vrba
tel.: +421 948 992 329 | e-mail: koordinatorvychod@szfb.sk

Dokumenty: