Regionálna rada Západ

Hlavným poslaním RR Západ SZFB je v rámci svojich kompetencií odborne riadiť regionálne súťaže SZFB v Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji, navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa oblasti regiónov, ďalej podporovať a vzdelávať kluby za účelom maximálnej podpory ich rozvoja, navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa rozvoja slovenského florbalu a celkovo plniť poslanie, ciele a strategický plán Prezídia SZFB.

Poštová adresa:
RR Západ SZFB, Ing. Patrik Bulko, PhD., Bottova 856/54, 018 41 Dubnica nad Váhom
Predseda Regionálnej rady:
Ivan Piovarči
tel.: +421 905 650 000 | e-mail: piovarci@szfb.sk 
Členovia Regionálnej rady:
Peter Tydlačka
tel.: +421 908 808 435 | e-mail: tydlackapeter@mail.t-com.sk
Marek Bulko 
tel.:  +421 908 456 703 | e-mail: bulkomarek5@gmail.com
Patrik Bulko
tel.: +421 918 418 350 | e-mail: koordinatorzapad@szfb.sk

Dokumenty: