Devils Čadca

Devils Čadca

DVC - 165

Sídlo: Chalupkova 158/20, 02204 Čadca, Slovensko


IČO: 55174051

devilscadca@szfb.sk -

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Michalina (predseda klubu)

Mobil: +421 911 910 187

Súťaže, vekové kategórie a hráči