Doškoľovací seminár pre trénerov

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu organuje počas turnaja 6 Nations Floorball Challenge ďalšiu zo svojich vzdelávacích aktivít a tentokrát to bude doškoľovací seminár pre trénerov florbalu.

 

Prihlásiť sa na tento seminár je možné prostredníctvom Vzdelávacieho portálu SZFB TUOdoberajte newsletter