Nová vzdelávacia platforma SZFB je spustená!

Slovenský zväz florbalu spustil novú vzdelávaciu platformu pre trénerov, hráčov ale aj rodičov a funkcionárov, ktorí chcú čerpať poznatky a inšpirácie pre ich rozvoj. 

Platforma beží na YouTube kanále pod gesciou trénera Patrika Pelegrina a jej obsah bude aktualizovaný na približne šesťtýždňovej periodicite. Všetko prehľadne a na jednom mieste.

Na tvorbe materiálov sa podieľajú hráči, študenti ale aj tréneri z Regionálnej florbalovej akadémie v Košiciach, medzi ktorými je aj tréner Martin Kopejtko a spomínaný Patrik Pelegrin, či skupiny frekventantov z Doškoľovacích seminárov ale aj ďalší tréneri florbalu na Slovensku. 

Obsah bude pozostávať z týchto 16 blokov: 

Koncepcia mládeže, Doškoľovacie semináre, Regionálne - reprezentačné výbery U17 - U15

Programy v troch blokoch: prevenčný, kompenzačný a rozcvičovací

Kondičná príprava v troch blokoch

Florbalové cvičenia v šiestich blokoch + XPS

Aktuálne nájdete na vzdelávacej platforme 52 videí. 

Pre otvorenie popisu jednotlivých videí s cvičeniami, kliknite na políčko ďalšie - viď obrázok 1 a zobrazí sa vám podrobný popis - viď obrázok 2 

 


YOUTUBE KANÁL - FLORBAL - VZDELÁVANIE A ROZVOJ - PATRIK PELEGRIN


Vzdelávajte sa, inšpirujte sa a spoločne s nami rozvíjajte svoje (nielen) florbalové vedomosti a zručnosti. 

 Odoberajte newsletter