Doškoľovací seminár pre trénerov florbalu pod taktovkou Radomíra Mrázka už 3. decembra v Trenčíne

Vzdelávanie je neodmysliteľnou súčasťou rozvoja športu a florbalu ako celku. Pokračujú školenia a doškoľovacie semináre pre trénerov florbalu.

Najbližšie nás takýto doškoľovací seminár čaká 3. decembra v Mestskej športovej hale v Trenčíne pod taktovkou reprezentačného trénera mužov - Radomíra Mrázka. Ten nám prezradil pre koho je daný seminár určený ale aj to, ako napreduje vzdelávanie v rámci nášho zväzu smerom do budúcnosti. 


Pre koho je tento seminár určený? 

"Seminár je určený pre všetkých, ktorí majú záujem sa dozvedieť niečo nové, takže kto máte čas a chuť, tak príďte. Tí, ktorých by som chcel týmto osloviť a pozvať a na seminári sa s nimi osobne stretnúť sú najmä tréneri mužských a juniorských extraligových tímov. Všetci bez výnimky ste vítaní, určite nebudete ľutovať." 

Aký bude obsah semináru a v čom je unikátny? 

"Seminár je unikátny v tom, že si s trénermi prejdeme kompletný playbook, ktorý máme spracovaný pre mužský národný tím a ktorý onedlho budú mať k dispozícii kluboví tréneri ale aj regionálne výbery a juniorský národný tím. Jedná sa o kostru všetkých základných herných situácií, na ktorých máme a chceme mať postavenú hru mužského národného tímu. Hlavným zmyslom je dostať a zdieľať maximum materiálov a informácií o tom, ako hrať a trénovať tak, aby hráči, tréneri a tímy na Slovensku mali možnosť sa športovo zlepšovať smerom k medzinárodnej úrovni. Pre regionálne výbery, národné tímy mužov a juniorov, ale najmä pre mňa osobne je zásadné, aby boli nadviazané vzťahy a informačné linky so slovenskými klubmi a ich zástupcami pretože oni sú tí, ktorí majú každeodennú možnosť pracovať hráčmi a rozvíjať ich. V rámci seminára sa tréneri dozvedia aj to, akým spôsobom prezentované veci efektívne trénovať a prenášať ich do zápasov."

Aké sú ciele realizovaných zmien v rámci vzdelávania v Slovenskom florbale? 

"Cieľom realizovaných zmien v rámci regionálnych výberov, národných tímov a rovnako aj trénerského vzdelávania je prepojenie všetkých týchto zložiek, pretože slovenský florbal je len jeden. Viem, že vzdelávanie, zdieľanie know-how, komunikácia a spolupráca sú atribúty, ktoré môžu jednotlivých hráčov, trénerov, družstvá, kluby a tým pádom aj celý slovenský florbal posunúť na vyššiu úroveň" 

A aké sú ciele a vízie v oblasti vzdelávania smerom do budúcich rokov? 

"Cieľom vzdelávania a rozvoja je produkcia vyššieho počtu kvalitných komplexných trénerov a hráčov, na základe ktorej by sa mala dvíhať aj úroveň oboch najvyšších súťaží, ktoré by mali byť hlavným produktom a marketingovým nástrojom zväzu." 

ODKAZ NA ZÁVER: "Na záver by som chcel všetkým popriať pevné zdravie a národnému tímu žien veľa šťastia na MS v Singapure." 


Na doškoľovací seminár sa môžete prihlásiť TU.

Tešíme sa na vás. 


Ďalšie články


Odoberajte newsletter