Nová vzdelávacia platforma SZFB už od 1. novembra!

Slovenský zväz florbalu prechádza v úvode sezóny určitými zmenami a jednou z nich je aj príprava novej vzdelávacej platformy pod správou koordinátora Úseku vzdelávania a zároveň trénera Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja - Patrika Pelegrina

Viac nám prezradil samotný Pelegrin. 

"V rámci začiatku novej sezóny a systémových zmien v štruktúrach SZFB by som chcel ako koordinátor Úseku vzdelávania (ÚV) a tréner Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja (KRMR) opätovne upovedomiť primárne všetkých trénerov SZFB, ale aj hráčov, rodičov a funkcionárov o možnosti čerpať poznatky z novovytvorenej vzdelávacej platformy, ktorá bude súčasťou YouTube kanálu, ktorý budem spravovať a približne s mesačnou periodicitou pridávať rôzne materiály vzdelávacieho a rozvojového obsahu."

"Aj na základe vyššieho uvedeného a po dohode s vedením SZFB, resp. mužským trénerom Slovenska - R. Mrázkom sme sa rozhodli, že mnou spravovaný kanál bude fungovať na báze "vzdelávacej" platformy a materiály realizačného tímu mužského výberu budú formou "playbook" platformy."


SPUSTENIE PLATFORMY OD 1. NOVEMBRA

Pokračuje Patrik Pelegrin 

"Vzdelávacia platforma bude voľne dostupná pre všetkých a jej cieľom je aplikácia metodicko-organizačných foriem cvičení-hier, ale ponúkne aj širokospektrálne bloky z oblasti kondície, výživy, regenerácie, prevencie, životosprávy vrátane záznamov z doškoľovacích seminárov. Aktivácia platformy a jej uvedenie medzi trénerov SZFB prebehne v stredu (01.11.).

Playbook platforma bude personálne obmedzená primárne pre trénerov reprezentačných a regionálnych výberov, resp. sekundárne pre 1x prístup na mužský a ženský tím pôsobiaci v najvyššej celoštátnej súťaži (MEX, ZEX) a jej cieľom je aplikácia trénerskej filozofie - herných princípov pre výchovu potenciálnych reprezentantov v kluboch. Aktivácia platformy a jej uvedenie medzi repre-regio trénerov už prebehlo, resp. o spôsobe sprístupnenia pre tímy MEX-ZEX budeme informovať. 

Obe alternatívy ako získavať priebežne nové informácie v súčinnosti dištančných, či prezenčných doškoľovacích seminárov vedených aj trénermi reprezentačných a regionálnych výberov budú slúžiť ako možnosť efektívnejšie pracovať, resp. vzdelávať sa a rozvíjať potenciál každého, kto bude mať záujem napredovať."

 


Vznik novej vzdelácej platformy SZFB zhodnotil aj prezident SZFB - Martin Kopejtko. 

"Prepojenie vzdelávania a práce s talentovanou mladežou a jej začlenenia pod Komisiu reprezentácie a medzinárodného rozvoja považujem za kľúčový krok v smerovaní slovenského florbalu, pri práci v kluboch a jeho konkurencieschopnosti so zahraničím. Využitím potenciálu bohatých skuseností trénerov s medzinárodným, ale aj klubovým florbalom a vzájomnou spoluprácou trénerov reprezentačných výberov s postupným presahom do slovenských klubov prostredníctvom odborných seminárov, dostupnosti a aktuálnosti materiálov chceme spoločne posunúť florbal na Slovensku."


#vzdelávanieOdoberajte newsletter