Kontumácia oboch zápasov v Kysuckom Novom Meste, Snipers blízko finále

Kontumáciu oboch zápasov semifinále v Kysuckom Novom Meste, emócie mimo ihriska ale aj dve výhry pre Snipers Bratislava, ktoré je tak blízko účasti vo finále. Aj to priniesol uplynulý víkend v 1. lige žien. 

Pozrime sa najprv na situáciu, ktorá sa odohrala v Kysuckom Novom Meste. Priestor pre vyjadrenie k neodohraným zápasom v sérii medzi domácim Kysuckým Novým Mestom a Vretenicami Radoľa sme dali všetkým stranám a pripájame aj oficiálne stanovisko Ligovej komisie SZFB. Hlavným dôvodom neodohrania oboch zápasov bol podnet zo strany Radole na premeranie veľkosti hracej plochy v Mestskej športovej hale v Kysuckom Novom Meste. Podľa zápisu a rozhodnutia Ligovej komisie, bola rozhodcami pred štartom oboch duelov nameraná šírka ihriska 17,1 metra. Minimálna šírka ihriska je ale 18 metrov. Ani v jednom prípade sa tak zápas neodohral a Ligová komisia rozhodla o kontumácii oboch duelov v prospech Radole (dvakrát 5:0).

Pripájame aj linky na obe rozhodnutia Ligovej komisie z dňa 25.2.2024. 

ROZHODNUTIE č. LK-Ro/138/2023/2024

ROZHODNUTIE č. LK-Ro/137/2023/2024


A teraz si prečítajte vyjadrenia všetkých dotknutých strán.

Začíname vyjadrením členov klubu ŠK Vretenice Radoľa. (Vyjadrenia sú v plnom znení) 

"Po prípise z ligovej komisie, ktorý obdržali všetky kluby dňa 2.2.2024 ( vid priloha) a bolo v ňom jasne uvedené, že neexistuje žiadna výnimka na rozmer ihriska, kde bolo zdôraznené, že rozmer ihriska je 40 x 20 m a minimálny rozmer ihriska je 36 x 18 m sme očakávali od klubu z Kysuckého Nového Mesta, že nás budú kontaktovať, lebo roky sa ženským florbalom niesla legenda, že všetci musia hrať na ihrisku s rozmermi podľa pravidiel, iba Kysucké Nové Mesto má na rozmer ihriska výnimku. Všetci, čo tam hrávame vieme, že najmä pri pilieroch haly je to veľmi nebezpečné a rozhodcovia často musia pískať od zadných mantinelov, lebo sa nemajú kam vyhnúť a zápasy v tejto hale bývajú nadštandardne nervózne. Keďže nás domáci nekontaktovali, tak sme nadobudli presvedčenie, že ihrisko asi bude v poriadku, ale pre pokoj všetkých čo tam hrávame ho dáme premerať. Domáci nás neoslovili s prosbou o toleranciu ani bezprostredne pred zápasom. Rozhodcov sme pred začiatkom zápasu požiadali o premeranie ihriska, čo oni aj urobili. Výsledok ich merania potvrdil, že ihrisko je o tri metre užšie ako je riadny rozmer hracej plochy na florbal (pár centimetrov nad 17 metrov).

Vzhľadom na nervozitu, ktorá začala v hale panovať, keď začal proces merania ihriska sme spolu s trénermi rozhodli, že pre bezpečnosť hráčok na zápas nenastúpime. Boli sme šokovaní reakciou domácich funkcionárov. Namiesto toho, aby sa ospravedlnili a snažili upokojiť situáciu ju naopak začali vyhrocovať a osočovať nás, že čo sme si to dovolili požadovať hru podľa pravidiel. Ako keby sme my mohli za to, že oni celé roky klamali florbalové hnutie a dlhodobo hrali na ihrisku, ktoré nevyhovuje pravidlám florbalu. Pri odchode z ihriska vulgárne nadávali našim klubovým funkcionárom, ale aj hráčkam, dokonca jednej z našich hráčok hodili do nôh mantinel. Diplomaticky sme sa nad to povzniesli a opustili sme halu.

V neskorých večerných hodinách začali domáci riešiť preloženie nedeľného zápasu do inej haly a na iný (popoludňajší) čas. Vzhľadom na to, že niekoľko našich hráčok cestuje na zápasy z väčšej vzdialenosti a takisto už mali na popoludnie naplánované iné povinnosti či už kvôli práci, škole alebo rodinné oslavy rozhodli sme sa, že nebudeme reflektovať na možnosť, ktorú nám ponúkli. My sme túto hanbu nespôsobili a myslíme si, že je šťastie, že sa to stalo v nižšej súťaži a nie napríklad v semfinále extraligy. Do rána sa situácia samozrejme nezmenila a keďže ihrisko bolo rovnako nebezpečné ako večer predtým, zvolili sme rovnaký postup. Domáci mali tri týždne !!! čas na to, aby si kultivovane vyriešili dejisko prvých dvoch semifinálových zápasov. Neurobili nič pre to, aby sa hralo v súlade s pravidlami, ktoré by mali platiť pre všetkých. Pritom iné kluby cestujú desiatky kilometrov, aby svoje zápasy hrali v podmienkach podľa pravidiel florbalu.

Zároveň, ako klub zvažujeme vzhľadom na vulgárnosti a osočovaniu voči nám (osobám a klubu Vretenice) na sociálnych sieťach, ku ktorému prispievajú aj priaznivci a funkcionári MŠK KNM na svojich stránkach, odstúpiť zo semifinálových zápasov s týmto klubom v tomto ročníku, aj pod hrozbou sankcií z toho vyplývajúcich. Máme v družstve väčšinou dievčatá pod 18 rokov a mladšie a už nemáme chuť byť účastníkmi takýchto extempóre od našich súperov a ich priaznivcov ( podobne , ako to bolo aj v zápasoch s Modrou, kde sa našim hráčkam vyhrážali priaznivci tohto klubu). Pravidlá sú dané pre všetkých rovnaké, bez rozdielu či ide o dlhodobý klub z veľkého mesta, alebo o mladý malý klub z obce. Mali by sme to dodržiavať všetci spoločne a so slušným správaním a úctou k súperom - je to amatérsky šport plný "nadšencov", ktorí to robia v rámci svojho voľna a vlastných prostriedkov. Veríme, že naše podnety ( aj z minulosti) zaslané na orgány SZFB pomôžu v ďalšom rozvoji florbalu. S pozdravom OZ Vretenice Radoľa - členovia klubu."


Vyjadrenie klubu MKŠS Kysucké Nové Mesto:


Vyjadrenie Ligovej komisie k vzniknutej situácii a rovnako aj upozornenie pre kluby od LK z dňa 2.2.2024. 

Vyjadrenie LK ku kontumáciám v zápasoch semifinále Z1:

"LK SZFB na základe neodohraných zápasov a uvedeniu dôvodov v zápisoch o stretnutí rozhodovala plne v súlade s predpismi SZFB konkrétne so súťažným poriadkom SZFB a pravidlami florbalu. Tak ako je aj uvedené v oboch rozhodnutiach LK na základe súťažného poriadku nemala žiadnu inú možnosť ako kontumovať zápasy a udeliť pokutu podľa príkladného sadzobníka poriadkových pokút. Správnosť takéhoto rozhodnutia potvrdila v takmer rovnakom prípade v súťaži M1 Nitra-D.Kubín aj Odvolacia komisia SZFB. Práve na základe tohto „prípadu“ začala LK aj v spolupráci s Prezídiom SZFB hľadať možnosti ako aspoň na isté obdobie „zoficiálniť“ možnosť hrať na o niečo menšom ihrisku niektoré vybrané (primárne ženské) súťaže. Vzhľadom k tomu, že súťaž už prebiehala nebolo možné povoliť žiadnu zmenu a teda udeliť „výnimku“. Rovnako je potrebné v prípade akejkoľvek zmeny voči samotným pravidlám florbalu (napríklad čas zápasu, čas predĺženia, zmena rozmeru ihriska...) žiadať o povolenie aj Medzinárodnú florbalovú federáciu.

V rámci predchádzania situácií ako nastala počas ostatného víkendu následne dostali 2. februára všetky kluby SZFB informáciu - pripomienku pravidiel florbalu v bode rozmer hracej plochy aj s upozornením na potencionálne následky v prípade premerania ihriska pred niektorým zo zápasov a nedodržania minimálneho rozmeru (36x18m).

Ďalej dodávame, že podľa platných predpisov SZFB nie je možné počas sezóny zmeniť kategorizáciu haly. To je možné len pred začiatkom súťaže. Predmetná hala (rovnako tak aj niektoré ďalšie) budú premeriavané a posudzované (prípadne rekategorizované) v medzisezónnom období. Radi by sme uviedli, že predpis o kategorizácií hál je nastavený veľmi benevolentne a to hlavne s ohľadom na športovú infraštruktúru na Slovensku. Iné podmienky ako výbehové zóny, kapacita hľadiska sú nastavené naozaj na minimálnych úrovniach, no čo sa týka minimálneho rozmeru samotnej hracej plochy je nadradené všetkému samotné pravidlo florbalu o jeho minimálnej veľkosti."


2.2.2024 LK mailom upozorňovala kluby na dodržiavanie pravidiel florbalu ohľadom rozmerov ihriska:

Vážené kluby. Dovoľujeme si Vás upozorniť na dodržiavanie pravidiel florbalu v bode minimálny rozmer ihriska(uvedené v pravidlách florbalu, konkrétne bod 1.,101.1) Ihrisko má rozmery 40 m x 20 m a je ohraničené mantinelmi so zaoblenými rohmi. Mantinely musia byť schválené IFF a príslušne označené. Ihrisko je obdĺžnikové, rozmery udávajú dĺžku x šírku. Najmenšie povolené rozmery sú 36 m x 18 m. Na rozmer ihriska nie sú povolené žiadne „výnimky“ a nepripravenie plochy môže mať v zmysle súťažného poriadku (článku 7, bod 7.2., písmeno a); článku 8, bod 8.3.; článku 13, bod 13.1., písmeno b) ; článku 13, bod 13.2., písmeno a);) za následok kontumáciu zápasu a udelenie pokuty.


Po kontumácii oboch zápasov tak Radoľa vedie v sérii 2:0. Vzniknutá situácia nás mrzí. Veríme, že ďalšie súboje sa odohrajú priamo na ihrisku a v spolupráci s klubmi docielime to, aby sa už v budúcnosti neopakovala. Tretí zápas je naplánovaný na sobotu 2. marca od 14:00 v Radoli. 


V druhej sérii medzi Snipers Bratislava a Bratislava Giants sa odohrali oba zápasy. Po dvoch výhrach je Snipers blízko finále, Giants sa ale rozhodne nehodlajú vzdať a počas víkendu sa budú snažiť zvrátiť nepriaznivý vývoj série. 

Hráčky Snipers Bratislava po zápase proti Bratislava Giants. FOTO: Michal Schvandtner

1. SEMIFINÁLE 

Snipers Bratislava - FBC Bratislava Giants 8:6 (4:1, 4:2, 0:3)

Góly: 9. Filasová Zuzana, 13. Drábiková Simona, 15. Vargová Barbora, 18. Kratochvílová Simona, 26. Bučičová Nikola, 32. Vargová Barbora, 35. Sedliaková Alexandra, 37. Vargová Barbora - 10. Šinková Michaela, 23. Majcherová Soňa, 26. Zavodančíková Klára, 51. Šusteková Lívia, 56. Bródyová Zuzana, 60. Majcherová Soňa
Návšteva: 71 divákov

Zápasové info: Prehľad :: Štatistiky :: Zostavy :: Herné situácie

2. SEMIFINÁLE 

Snipers Bratislava - FBC Bratislava Giants 9:1 (2:0, 5:1, 2:0)

Góly: 11. Bučičová Nikola, 20. Sedliaková Alexandra, 22. Kratochvílová Simona, 31. Skovajsová Pamela, 33. Thuringerova Alžbeta, 33. Kratochvílová Simona, 40. Skovajsová Pamela, 47. Baranová Sofia, 58. Vargová Barbora - 34. Bródyová Zuzana
Návšteva: 94 divákov

Zápasové info: Prehľad :: Štatistiky :: Zostavy :: Herné situácie

 

 


Súvisiace články


Odoberajte newsletter