Projekt 4F: Floorball Fit For Future sa blíži ku koncu

Zoskúpenie krajín v projekte „Floorball Fit For Future“ pod záštitou Europskej únie v rámci programu Erazmus + Sport, sa stretlo 8. až 10. septembra vo Varšave

Jednalo sa o predposledný míting skupiny krajín, ktoré na projekte participujú už necelé 3 roky. Hlavnými témami boli, nastavanie rozvojových plánov vo federáciach po ukončení Matrixu a stanovenie cieľov.

Ďalšia myšlienka sa týkala hlavne ako bude ďalej projekt pokračovať do budúcna a ako do projektu zapojiť aj ďalšie európske florbalové krajiny.


Zástupca SZFB v projekte Peter Zámečník nám prezradil, čo čaká náš zväz v blízkej budúcnosti: "Momentálne zostavuje pracovná skupina 4F akčný rozvojový program na rozvoj federácie na základe dát z Matrixu a odporúčaní 4F skupiny. Následne nás čakajú stáže v priebehu októbra a novembra v Českom florbale ohľadne viacerých aktivít, ktoré potrebujeme rozvíjať ako prvé. Do konca roka by sme mali radi plán cca 15 aktivít, ktoré chceme rozvíjať a mať hotové minimálne 2 projekty, ktoré by sme chceli predstaviť prezídiu SZFB."


#FloorballFitForFuture #4F


Fotogaléria


Odoberajte newsletter