Slovensko sa zapojí do európskeho projektu Českého florbalu

V ostatných dňoch uspel Český florbal v dotačnom programe Európskej únie Erasmus+ Sport spomedzi viac ako 1100 predkladateľov z celej Európy. Projekt medzinárodnej spolupráce európskych florbalových federácii „Floorball: Fit for Future“, získal 82,5 bodov zo 100. Projektu sa zúčastní aj Slovenský zväz florbalu a spustí sa v roku 2021, hneď ako to umožnia opatrenia v súvislosti so šírením vírusu Covid-19.

 

Za takmer 35 rokov svojej existencie prešiel svetový florbal vývojom, ktorý je svojím spôsobom unikátny – z malého športu, ktorý hralo pár stoviek ľudí v niekoľkých krajinách sa vypracoval medzi známe športy s veľkým počtom registrovaných hráčov všetkých vekových kategórií naprieč celou Európou. Počas tejto cesty museli predstavitelia jednotlivých federácií urobiť veľké množstvo strategických aj exekutívnych rozhodnutí, ktoré neboli úplne vždy správnou voľbou, ale ktoré sú dôležitou skúsenosťou z praxe.

Momentálne stojí florbal pred otázkou, ako sa ďalej rozvíjať a posilniť svoju popularitu. Smelým cieľom je dosiahnuť v nasledujúcich desiatich rokoch tzv. TOP 10, teda aby konkurentmi o najvyššie priečky bolo aspoň 10 krajín. Zároveň sa čoraz častejšie ozýva dopyt po zdieľaní skúseností. Práve teraz je teda žiaduce spojiť sily a zužitkovať doposiaľ získané know-how naprieč celým florbalom.

K tomu sa ako ideálna platforma javí spoločný európsky pilotný projekt financovaný čiastočne zo zdrojov Európskej únie, ktorého cieľom bude vznik všeobecného strategického rozvojového nástroja. Súčasťou projektu budú okrem Česka ďalšie dve silné florbalové federácie Švédska a Švajčiarska. K nim sa pripoja Nemecko, Poľsko, Dánsko, Španielsko a Slovensko. V pozícii konzultanta sa projektu zúčastní aj Medzinárodná florbalová federácia. „Som nesmierne rád, že sa do projektu zapojí aj Slovenský zväz florbalu. Verím, že spoločným strategickým nástrojom sa podarí napredovať slovenskému florbalu a že zužitkujeme všetky skúsenosti účastníkov projektu pre rozvoj florbalu na Slovensku,“ povedal Oto Divinský, prezident zväzu.Odoberajte newsletter