Martin Kopejtko: „Regióny a následne kluby, musia byť včas o všetkom informované.“

Od konca januára do polovice februára prebiehajú výjazdy prezidenta Slovenského zväzu florbalu Martina Kopejtka v spoločnosti viceprezidenta Juraja Hvozdíka a taktiež niektorých členov Prezídia SZFB, do jednotlivých regiónov, kde sa stretávajú s predsedami a členmi regionálnych rád a zároveň sa priebežne uskutočňujú aj stretnutia s predsedami všetkých odborných komisii SZFB.

 

„Cieľom stretnutí je rekapitulácia roka 2021 v rámci komplexného pochopenia a podpory, ktorá sa realizuje navonok, aby regionálne rady, ako predĺžená ruka SZFB, boli o všetkom informované ako prvé a zároveň, aby ako prví vedeli o záležitostiach, ktoré sa ešte len pripravujú v roku 2022 a v novej sezóne 2022/23,“ povedal prezident SZFB Martin Kopejtko.

 

Stretnutí sa zúčastňujú predsedovia jednotlivých regiónov v prítomnosti svojich členov a práve oni by mali tieto informácie následne odovzdať ostatným klubom v danom regióne. „Ďalšou významnou záležitosťou, ktorou sa spoločne zaoberáme, je výzva pre elementárnu športovú infraštruktúru, taktiež k pripravovanému vzniku regionálnych florbalových akadémii, programu podpory a rozvoja klubov pre roky 2022 a 2023,“ prezradil najvyšší predstaviteľ zväzu a doplnil: „Taktiež pripravujeme spoluúčasť na akcii EYOF 2022 v Banskej Bystrici, na ktorej budeme participovať a zároveň propagovať slovenský florbal v priestoroch funzóny tohto veľkého medzinárodného mládežníckeho podujatia, ktoré by sa malo uskutočniť počas leta.“  

 

Dve zo štyroch stretnutí sa už uskutočnili a to v nedeľu 30. januára v sídle SZFB v Bratislave a druhé o deň neskôr v Trenčíne. Už o týždeň 7. februára sa v Trenčíne uskutoční zasadnutie Prezídia SZFB a ďalšie dve schôdzky sa s regionálnymi radami budú 13. februára v Košiciach a následne o deň neskôr v Žiline. „Tak ako som sa už niekoľkokrát zmienil, pre mňa je vzájomná previazanosť a komunikácia veľmi dôležitá, obzvlášť s regionálnymi radami, ktoré sú našou predĺženou rukou a pravidelne sa stretávajú so svojimi členmi čiže ich zároveň informujú, čo je nové. Taktiež dochádza medzi nami všetkými ku vzájomnej výmene názorov a skúseností, čo obohacuje a skvalitňuje prácu nás všetkých. Je potrebné aby vedenie rád prenieslo všetky získané informácie priamo na kluby. Taktiež my starostlivo sledujeme spätnú väzbu, ako kluby vnímajú našu prácu, na čo by chceli poukázať, prípadne čo zmeniť a preto očakávame aj ich návrhy na prípadné zmeny, ktoré nás všetkých posunú opäť dopredu. Tým sa tvorí, pripravuje a ešte rozvíja dokument dekády Slovenského florbalu, ktorý by mal byť pre SZFB charakteristický a mal by vychádzať aj z podnetov, ktoré by mali ísť práve zo samotných regiónov,“ uzavrel Kopejtko.

 

Viceprezident SZFB Juraj Hvozdík povedal: „Stretnutia s regionálnymi radami sú dôležité z hľadiska zhodnotenia doterajšieho priebehu sezóny a predstavenia určitých rámcov smerovania, v ktorých sa budú pohybovať regióny a kluby od sezóny 2022/23. Zároveň ide o ďalšiu príležitosť prejsť si podmienky v konkrétnom regióne.“


Fotogaléria


Odoberajte newsletter