Záujem o florbal stále rastie!

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB v spolupráci s Národným športovým centrom predstavili florbalové pravidlá vyše 90 učiteľom telesnej výchovy zo základných a stredných škôl.

 

Tí v rámci záujmu o florbal absolvovali vzdelávací seminár pod vedením lektorky Veroniky Vajsáblovej. Cieľom vzdelávacieho semináru bolo zvyšovať ich odborné vedomosti, ktoré by mohli implementovať  do výchovno-vzdelávacieho procesu v predmete telesná a športová výchova a do voľnočasových aktivít. Zároveň im bol v skratke predstavený systém vzdelávania trénerov a fungovanie vzdelávacieho portálu SZFB. „Veľmi ma teší, že majú školy naprieč celému Slovensku stále väčší záujem o vzdelávanie v oblasti florbalu. Verím, že to bude mať v budúcnosti pozitívny dopad na zvyšovanie hráčskych základní a zároveň prínos nových trénerov a rozhodcov do štruktúr SZFB,“ povedala prednášajúca Veronika Vajsáblová.Odoberajte newsletter