Florbalová cesta pokračuje naplno ďalej. Paraflorbal a florbal spoja sily, ešte viac sa rozvíja spolupráca s Českým florbalom

Florbal na Slovensku neustále napreduje. Členskou základňou, vznikajú nové kluby a (nielen) deti z neho majú radosť po celej republike. Blížiaci sa "ošiaľ" v podobe Majstrovstiev sveta žien v Singapure ešte doplníme pomyselným aktívnym a informačným "predkolom".

Cestovný kolotoč, stretnutia, online mítingy ale najmä snaha o neustály progres a rozvoj športu, ktorý spoločne milujeme. 


To všetko prináša ovocie vo forme rôznych spoluprác, nového systému vzdelávania pre florbalových trénerov, pravidelných reprezentačných zrazov, približovania florbalu širokej verejnosti, či rozširovania spolupráce s Českým florbalom alebo so športovou komunitou, ktorá má veľkú chuť športovať a vo florbale si našla cestu. Reč je o hendikepovaných športovcoch - paraflorbalistoch. 

Práve so zástupcami paraflorbalistov absolvovalo vedenie zväzu v zastúpení prezidenta SZFB - Martina Kopejtka, pracovné stretnutie v Dolnom Kubíne. Výborná atmosféra, ukážka hry paraflorbalistov a najmä snaha o rozšírenie spolupráce medzi florbalom a paraflorbalom. To všetko v krásnej a modernej športovej hale, kde sa môže rozvíjať florbalová a paraflorbalová komunita. Stretnutie s primátorom mesta a komunitou aktívnych parašportovcov by mala už v blízkej budúcnosti vyústiť do rôznych foriem spolupráce. 

  • možnosť zapojenia trénera paraflorbalu do vzdelávania trénerov 
  • pomoc s rozhodovaním zápasov a spolupráca s Komisiou rozhodcov
  • pomoc pri propagácii paraflorbalovej komunity na verejných športových podujatiach aj s jej aktívnou účasťou 
  •  Medzinárodný deň florbalu aj s aktívnou účasťou paraflorbalu na vybranej škole
  •  rozšírenie paraflorbalovej komutiny vzájomnou participáciou a rozšírenie klubovej základne paraflorbalu s víziou vzájomného zápasu


Spolupráca je základom rozvoja a úspechu a Slovenský florbal má veľkú oporu v Českom florbale a v jeho prezidentovi Danielovi Novákovi, ktorý sa osobne stretol v Prahe s prezidentom SZFB a pravidelná komunikácia by mala priniesť ďalšie oblasti spoločnej spolupráce. 

Jedným z viacerých bodov stretnutia bolo načrtnutie idey prípravy federálneho florbalového dňa s prepojením školského športu, reprezentačných výberov a s hlavným zápasom mužskej alebo ženskej reprezentácie medzi Slovenskom a Českom s pravidelnou - striedavou organizáciou. 

Český florbal dokáže pri vzájomnej spolupráci priniesť a už aj prináša množstvo konkrétnych oblastí pomoci - či vo forme trénerského zastúpenia v mužskej a ženskej reprezentácii ale aj pri školeniach rozhodcov, trénerov a aplikovania moderných športových a florbalových trendov do slovenského florbalového prostredia. 

Pre slovenské výbery by bola pravidelná konfrontácia s českými elitnými výbermi ďalšou dôležitou pridanou hodnotou. Participácia na organizácii ale aj osobná účasť slovenského výberu mužov a juniorov v medzinárodnej konfrontácii výberov do 23 rokov s "veľkou štvorkou" - Švédsko, Fínsko, Česko, Švajčiarsko s cieľom dostať na Slovensko elitný florbal by opäť prispelo k jeho propagácii medzi verejnosťou a pre naše reprezetačné výbery by to bola výborná príprava a možnosť posunu. 

Z daného pohľadu je dôležitá aj cezhraničná spolupráca medzi mestami na Slovensku v blízkosti hraníc s Českom, kde by bolo možné rozšírenie spolupráce na úrovni škôl, klubov, trénerov, rozhodcov alebo mládeže. 

Veľkou témou v medzinárodnom florbale boli aj asociačné termíny IFF, ktoré niektoré elitné florbalové krajiny a kluby v nich nerešpektovali a hráčov neuvoľnili na repre zrazy. Spoločná snaha SZFB a Českého florbalu by mala viesť k ustanoveniu a pevnému ukotveniu medzinárodných termínov s rešpektovaním všetkých krajín v IFF. 

V neposlednom rade bude postupne narastať spolupráca pri podpore už spomínaného paraflorbalu. Pretože Český florbal a samotné Česko nám bolo a bude vždy najbližšie pri akejkoľvek forme podpory a kooperácie. 

Prezident Českého florbalu Daniel Novák a prezident SZFB Martin Kopejtko na jednom z mnohých osobných stretnutí. 


No a keďže nás čakajú Majstrovstvá sveta vo florbale žien, tak pozornosť sa presunie do ďalekého Singapuru. Doma na Slovensku ale budeme aj naďalej pokračovať v rozvoji florbalu a už budúci rok sa môžete tešiť na množstvo podujatí po celom Slovensku pre širokú verejnosť v spolupráci SZFB, krajov, miest a 3x3florbal v kontexte ktorých prebiehajú pravidelné stretnutia a rokovania. Dostať florbal do regiónov a vytvoriť florbalovú mapu podujatí nás opäť posunie vpred a dostaneme tak florbal aj tam, kde ešte nemá akékoľvek zázemie. 

Pevné zázemie a spoluprácu ale máme aj so Slovenským olympijským a športovým výborom a jeho prezidentom pánom Antonom Siekelom, ktorý už dokázal oceniť aj florbal ako (zatiaľ) neolympijský šport a taktiež nás bude zaujímať, ako sa bude vyvíjať situácia ohľadom financovania športu a jeho podpory zo strany štátu. Vzniknúť by malo nové Ministerstvo športu a cestovného ruchu. Necháme sa prekvapiť. 

 

Martin Kopejko v spoločnosti prezidenta SOŠV Antona Siekela. 


Tvorte budúcnosť florbalu spolu s nami, pretože máme chuť, máme energiu ale bez vašej podpory to bude náročnejšie. 


Fotogaléria

Ďalšie články


Odoberajte newsletter