Talentovaná mládež prechádza pod Komisiu reprezentácie a medzinárodného rozvoja

Zmeny v komisiách SZFB! 

Niekoľko noviniek čaká dve komisie slovenského florbalu, ktoré po reštrukturalizácii splynú v jednu.

Komisia talentovanej mládeže a vzdelávania totiž prechádza pod Komisiu reprezentácie a medzinárodného rozvoja spolu so špeciálnou sekciou vzdelávania.

Čo to znamená v praxi sme sa opýtali tých najpovolanejších. Petra Klapitu, Juraja Matejku a Patrika Pelegrina. “Reštrukturalizácia bola veľmi potrebná. Škrípala nám komunikácia najmä medzi trénermi od najvyššieho stupňa reprezentácie mužov smerom dole až po terajšiu reprezentáciu U15. Celkovo bolo ťažšie zladiť talentovanú mládež s reprezentáciou, keďže to boli dve odlišné komisie a odlišné osoby to mali na starosti. Našim cieľom je zlepšiť komunikáciu a tým aj zlepšiť prepojenie medzi jednotlivými kategóriami v rámci reprezentácie. Verím, že keď budú všetky kategórie pod jednou komisiou, bude smerovanie jednotné a hlavne bude sa nám jednoduchšie riadiť reprezentácia ako celok.” začal Juraj Matejka, predseda Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja, ktorá v posledných rokoch priniesla Slovensku niekoľko významných medzinárodných podujatí či pozvánok na konfrontácie s tímami z TOP 4, čomu v minulosti nebývalo zvykom.

“Budeme sa snažiť, aby novovzniknuté kategórie boli efektívne, ako po finančnej stránke, tak aj po výkonnostnej - hráčskej. Hlavným cieľom je dosiahnuť, aby hráči, ktorí prichádzajú z kategórie U17 do kategórie U19, kde sa už hrajú majstrovstvá sveta, mali väčšie skúsenosti s medzinárodným florbalom, a aby už na majstrovstvách sveta boli pripravení na medzinárodnú úroveň.” doplnil Juraj Matejka. 

Juraj Matejka - predseda Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja. Jedným z nových členov komisie sa stal Patrik Pelegrin, ktorý v minulosti pôsobil v Komisii vzdelávania a talentovanej mládeže ale v novom cykle bude riadiť úsek vzdelávania práve v novovzniknutej Komisii reprezentácie a medzinárodného rozvoja a zároveň sa starať o výber trénerov pre talentovanú mládež U15 a U17.

“Predbežne považujem za všeobecne prospešné, že všetky reprezentačné výbery budú fungovať pod jednou hlavičkou Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja SZFB (KRMR). Z uvedeného vyplýva fakt, že po vzájomnej dohode hlavní tréneri najvyšších repre zložiek mužov a žien budú určovať smer, na základe ktorého by malo dôjsť ku kontinuálnemu prepojeniu výberov zhora-nadol a naopak. Mojou úlohou ako trénera U17-ky chlapcov je zároveň aj výber trénerov U15-ky (postupne predstavíme), resp. nastaviť jednotnú metodiku a obsah zrazov po konzultácii s kolegami - trénermi U19 a A-tímu. Zároveň sme sa s kolegami z KRMR SZFB na úvodnom stretnutí zhodli na dvoch zásadných cieľoch, ktoré potrebujeme zapracovať do plánu práce s TM čo najskôr."

Ciele, ktoré je potrebné zapracovať do plánu práce s talentovanou mládežou čo najskôr: 

  • zadefinovaný vrchol sezóny pre mládežnícke družstvá U17-U15 s medzinárodnou konfrontáciou na úrovni reprezentácií, klubov v reálnych zápasových podmienkach
  • aplikácia teoretických blokov do zrazov - odovzdanie portfólia vedomostí, resp. zoznámenie (+ postupné zautomatizovanie) s potrebou špecifickej kondičnej pripravenosti vrátane životosprávy, výživy, mentálnej prípravy a ďalších úzko súvisiacich predmetných oblastí.

Uviedol Pelegrin, ktorý po novom bude riadiť úsek vzdelávania trénerov a v špeciálnych príležitostiach aj hráčov výberov. 


Patrik Pelegrin (úplne vpravo) s výpravou regionálneho výberu slovenských dorastencov na turnaji v Brne. 


“Samostatný Úsek vzdelávania (ÚV) bude podľa mňa tiež perspektívny projekt, ktorý sa bude môcť primárne fokusovať na svoje portfólio činností, ale súčasne bude určitým spôsobom spolupracovať aj s trénermi KRMR SZFB, ktorí okrem externých lektorov budú zastávať rovnomennú funkciu na repre zrazoch v rámci doškoľovacích seminárov - najbližšie už v septembri (bližšie info čoskoro). Zároveň sa budeme snažiť naďalej pokračovať v spolupráci na rôznych úrovniach so vzdelávacími organizáciami, inštitúciami a rozširovať oblasť pôsobenia, resp. dosahu nielen na trénerov SZFB, ale súčasne oslovovať nových záujemcov vďaka našej kvalitnej práci pri inovácii odborných príprav, či doškoľovacích seminárov. Novinkou by mala byť dostupnosť ku metodickým materiálom vo forme videí, či v textovej forme, ktoré budú prostredníctvom vzdelávacej platformy (bližšie info čoskoro) primárne určené pre všetkých trénerov SZFB, aby sme dokázali prepojiť teóriu s praxou nielen na školách, ale aj v kluboch, keďže práve v nich vychovávame potenciálne budúcich reprezentačných hráčov, ale aj trénerov, či funkcionárov.” doplnil Patrik Pelegrin. 


“Ako somínal Juraj a Patrik, je skvelé že sme sa dokázali s kompetentnými dohodnúť a spojiť a jednoznačne zefektívniť a sprístupniť našu prácu s dôrazom na komunikáciu a otvorenosť. Chceme, aby sa každý tréner na Slovensku mohol kvalitne a relatívne často vzdelávať na rôznych miestach, kde si zároveň bude môcť pozrieť naživo prácu trénerov reprezentácie či regionálnych výberov a zároveň vidieť hráčov v silno konkurenčnom prostredí a aktívne sa tak podielať na ich výchove. Zároveň sme radi, že naše medzinárodné kontakty a spolupráce budeme môcť preniesť aj na regionálne výbery, čo bolo vždy mojim cieľom” pokračoval Peter Klapita, člen Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja.

Peter Klapita - člen Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja. A o aké novinky a spolupráce sa jedná?

“Zhodli sme sa, že by sme chceli, tak ako kedysi dávno, spolupracovať s Českým florbalom na úrovni regionálnych výberov dlhodobo a už na tom aj intenzívne pracujeme. Myslíme si, že ich práca a výkonnosť je na vysokej úrovni a radi by sme talentovaným hráčom dopriali pravidelnú možnosť porovnať sa s rovesníkmi z Česka. Pri príprave našich reprezentácií a výberov by sme radi využívali konfrontačné mini kempy v Česku, kde máme množstvo spriatelených klubov a pri repre U19 sa toto ukázalo ako dobrá cesta."

"Zároveň si všetci uvedomujeme, že celé florbalové Slovensko potrebuje kvalitnú vzdelávaciu platformu, kde si každý bude môcť nájsť napríklad trénerské materiály na témy ako je kondičné testovanie, prípravné hry rôznej intenzity či samotná tvorba tréningovej jednotky. Ako už naznačil kolega Pelegrin, možnosťou je revitalizácia nášho stávajúceho youtube kanálu, kde by sekcia vzdelávania mohla pre nových trénerov a florbalových zanietencov nahrávať rôzne videá a online prednášky, či rozcvičky alebo možnosti testovania hráčov a správne prevedenie cvikov. Rád by som dodal, že to čo nás čaká, je tímová práca ľudí, ktorí chcú Slovenský florbal posunúť o krok ďalej a ja som vďačný, že môžem byť spolupracovníkom florbalových osobností ako Mrázek, Jedlička, Horecký, Ďuríček, Matejka, Pelegrín, Kopejtko, Turay, Klapitová, Kašuba a ďaľší, pričom každý z menovaných prispel a prispieva svojou troškou k tomu, aby sa reprezentácie Slovenska stali v budúcnosti silnejšími a konkurencie schopnejšími, pretože o to nám všetkým ide a ja verím, že to spoločnými silami dokážeme!” zakončil Klapita.Novotvoriacej sa komisii prajeme úspešné začiatky a veľa chuti pracovať pre Slovenský florbal.Odoberajte newsletter