Zrazy talentovanej mládeže v kategóriách Dorastenci U17 a Starší žiaci U15 pokračujú plynule aj v druhej polovici aktuálnej sezóny

Talentovaná mládež a práca s ňou pokračuje počas februárového asociačného termínu Medzinárodnej florlbalovej federácie. Regionálne výbery starších žiakov (U15) a výber Slovenska do 17 rokov čakajú reprezentačné zrazy.


Dorastenci (U17) sa stretnú v Košiciach (Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša) na spoločnom zraze s juniorským výberom Slovenska. Regionálne výbery (RV) - Starší žiaci (U15) - Západ a Bratislava sa spoločne stretnú v športovom centre M-Šport v Trenčíne a regionálny výber Stred sa zíde v Spišskej Novej Vsi (Mestská športová hala). 

Na drobné nám to rozmenil koordinátor mládežníckych výberov (U15) a zároveň tréner slovenských dorastencov (U17) - Patrik Pelegrin. 

"Zrazy talentovanej mládeže v kategóriách Dorastenci U17 a St. žiaci U15 pokračujú plynule aj v druhej polovici sezóny 23/24 na základe spoločného plánu a prieniku všetkých reprezentačných zložiek. Prvý februárový víkend bude zameraný na spoločné sústredenie reprezentantov SVK U19 a SVK U17 v Košiciach. Primárnym cieľom je presah a výmena - odovzdanie skúseností realizačných tímov, resp. súčasne aj vzájomná konfrontácia prostredníctvom tréningového zápasu, v rámci ktorého si budú hráči plniť vopred zadefinované úlohy, kde budeme sledovať mieru ich adaptácie na vopred stanovené zadanie, ale rovnako nás bude zaujímať aj ich schopnosť nachádzať optimálne riešenia v súčinnosti správnych herných návykov v premenlivých podmienkach hry pod tlakom a vo vysokej intenzite.

Oba výbery majú svoj vlastný časovo-obsahový harmonogram, nastavený však na základe spoločnej konzultácie oboch RT SVK U19-U17, v rámci ktorej sme sa zhodli aj na spoločnej prednáške na tému Životospráva, ktorá bude neskôr dostupná na YTB SZFB v sekcii Vzdelávanie. V konečnom zúčtovaní budeme s kolegami vyhodnocovať aj potenciálne nasadenie reprezentantov U17 do staršej kategórie, kde sa už niektorí z nich aj objavili v rámci kontrolných zrazov, ale predovšetkým si musia svoje miesto obhájiť vo svojej vek. kategórii a krok po kroku pomýšľať aj na vyššie méty => smer, spôsob a možnosti im ukážeme, zvyšok je na nich.

Mladšie reprezentačné zložky U15 sa stretnú prvýkrát na spoločnom zraze dvoch regiónov na jednom mieste, kde absolvujú samostatnú tréningovú jednotku a následne počas druhej časti prebehne vzájomný duel, v ktorom rovnako ako starší spoluhráči z výberov dostanú určité úlohy a tréneri sa následne budú snažiť identifikovať mieru ich plnenia.

Zásadným faktorom bude pre všetky výbery, resp. hráčov aj miera opätovného progresu ich kondičnej pripravenosti a zároveň schopnosť preukázať charakterovo-vôľové vlastnosti a balíček reprezentanta nielen na ihrisku, ale aj mimo neho."


Pripomíname, že všetky zrazy reprezentačných výberov sú otvorené pre verejnosť, trénerov alebo hráčov. 


Nominácie

Nominácia U17 - zraz v Košiciach 


Nominácie U15 - zraz v Trenčíne

RV - Región Bratislava 


RV - Región Západ


RV - Región Stred - Zraz v Michalovciach


#talentovanámládežOdoberajte newsletter